Sumar d.o.o. Knjigovodstveno-administrativni poslovi
Delta 3, 51000 Rijeka

tel/fax. +385 (0)51 215 580
info@sumar.hr

O nama

O NAMA

Knjigovodstveni servis SUMAR d.o.o. tvrtka je s višegodišnjim iskustvom u pružanju usluga vođenja poslovnih knjiga, računovodstvenoga poslovanja, te poreznoga i financijskoga savjetovanja. Naše računovodstvene usluge obavlja ovlašteni računovođa, a Servis je orijentiran osuvremenjom pružanju usluga. Svoje poslovanje uvijek prilagođavamo potrebama klijenata, a u skladu s time veći se dio poslovne komunikacije može odvijati i putem interneta. Na temelju ugovora o poslovnoj suradnji svoje klijente zastupamo pred poreznim ispostavama Ministarstva financija Republike Hrvatske i ostalim javnim tijelima.

Knjigovodstveni servis SUMAR d.o.o. nudi administrativne, poslovne, računovodstvene i financijske usluge za razne kategorije korisnika kao što su:

 • poduzeća,
 • obrti, zajednički obrti,
 • samostalne djelatnosti,
 • djelatnost ugostiteljstva,
 • neprofitne udruge,
 • zaposlene kućne pomoćnice,
 • pomorci u međunarodnoj plovidbi.

USLUGE

Organizacija i vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava:

 • dnevnika,
 • glavne knjige.

Organizacija i vođenje pomoćnih knjiga usklađenih s propisima i potrebama poduzetnika:

 • knjiga ulaznih/izlaznih računa,
 • analitička evidencija kupaca i dobavljača,
 • analitička evidencija dugotrajne materijalne imovine,
 • popis sitnoga inventara,
 • vođenje gotovinske blagajne i izrada blagajničkih izvještaja.

Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:

 • bilance,
 • računa dobitka i gubitka sa svim pomoćnim obrascima,
 • bilješke uz financijske izvještaje.

Usluge vođenja temeljnih poslovnih knjiga propisanih za porezne obveznike koji ostvaraju dohodak obavljanjem samostalnih djelatnosti i obrta:

 • vođenje Knjige primitaka i izdataka,
 • vođenje Popisa dugotrajne imovine,
 • vođenje Knjige izlaznih računa IR-A,
 • vođenje Knjige ulaznih računa UR-A,
 • evidencije o tražbinama i obvezama,
 • utvrđivanje obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost, te izradu i predaju obrazaca Poreznoj upravi,
 • izrada godišnjega obračuna poreza na dohodak.

Priprema mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih obračuna PDV-a

Izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak

Izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima, te priprema i predaja obrazaca vezanih uz plaće (JOPPD, IP, DNR…)

Ostale usluge:

 • izrađujemo prijave/odjave radnika,
 • prema dogovoru vodimo dnevno ažuriranu evidenciju dugovanja te vršimo plaćanja prema nalozima klijenta,
 • sastavljamo izvještaje i vodimo evidencije i statistike po dogovoru te kreiramo financijske analize,
 • sastavljamo porezne prijave za pomorce, te izrađujemo izračune i virmane za plaćanje doprinosa te obavljamo sve poslove vezne uz financijska davanja pomoraca u međunarodnoj plovidbi,
 • sastavljamo prijave poreza na dohodak (Obrazac DOH) za građane
 • izrađujemo i obračune ugovora o djelu, autorskih honorara i autorskih honorara umjetnika, te izrađujemo i predaju izvještaja za iste Poreznoj upravi.

NOVA LOKACIJA!

Od ponedjeljka 2.6.2014. naš novi ured nalazi se na na adresi Delta 3! U zgradi "KD Vodovod i kanalizacije d.o.o." na drugom katu lijevo. Klijentima je osiguran besplatan parking!
Lokacija

KONTAKT

Sumar d.o.o.

Knjigovodstveno-administrativni poslovi
Delta 3
51000 Rijeka

tel/fax. +385 (0)51 215 580

info@sumar.hr

Kontakt